Jakie są rodzaje procesów pompy szlamowej?

- 2021-05-31-

Rodzaje technologii pomp szlamowych to: zrzut bezpośredni, zrzut przekaźnikowy, kopanie i wdmuchiwanie, technologia podwodnej absorpcji piasku, technologia budowy oczekiwania na przypływ, technologia budowy worka do zalewania błota. Oto kilka przykładów:


1. Odwadnianie bezpośrednie: pompa szlamowa bezpośrednio odprowadza błoto do wyznaczonej pozycji;


2, dostawa przekaźnika: może poprawić wydajność, im więcej kontaktów, tym dalej rząd, nie wymaga płukania pompy wysokociśnieniowej;


3. Kopanie, transportowanie i dmuchanie: jeśli na terenie budowy nie ma źródła ziemi lub piasku, należy je wykopać i przetransportować na odległość na plac budowy, a następnie przetransportować na miejsce za pomocą pompy szlamowej w celu napełnienia lub napełnienia;


4, czekając na proces budowy przypływu: na proces wpływa przypływ, pompa szlamu żużlowego jest zakotwiczona do powierzchni plaży, przypływ sprawia, że ​​unosi się na wodzie, a budowa trwa po odpływie, projekt rekultywacji morza jest większy wykorzystanie tego procesu;


5, proces budowy worka do wylewania błota: jego wymagania techniczne procesu i wymagania bezpieczeństwa są bardzo wysokie, analiza warunków meteorologicznych, hydrologicznych, geologicznych, geomorfologicznych i innych warunków naturalnych, projekt techniczny, wymagania dotyczące węzła inżynieryjnego, tkanina, wybór piasku, liczba Pompa gnojowicy i dystrybucja jako łańcuch operacyjny