Instalacja pompy szlamowej

- 2021-07-07-

Przed instalacją pompy szlamowej, pompa szlamowa powinna być prawidłowa, istnieje wiele rodzajów pomp szlamowych, medium transmisyjne jest inne, wybierz pompę szlamową jest również inna, pompa szlamowa powinna być przeprowadzona zgodnie z transportem cieczy, więc wybierz odpowiednią pompę gnojowicy, skutecznie wydłużając cykl pracy pompy szlamowej, zmniejsz ilość konserwacji, aby poprawić korzyści ekonomiczne fabryki.

Pompę szlamu żużlowego należy sprawdzić po zainstalowaniu:

(1) Poziomowanie i wyrównywanie pompy szlamowej powinno być zgodne z postanowieniami dokumentacji technicznej urządzenia;

(2) zgodnie z charakterystyką medium przenoszącego pompę szlamu, jeśli to konieczne, należy sprawdzić główne części, uszczelnienia wału i materiał uszczelek;

• Wszystkie rurociągi połączone z korpusem pompy szlamowej, montaż złączek rurowych oraz wymagania dotyczące czyszczenia rurociągu oleju smarowego powinny być zgodne z odpowiednimi normami krajowymi.

(4) Wielkość, położenie i wysokość fundamentu powinny spełniać wymagania projektowe. Śruby kotwiące muszą być prawidłowo i prawidłowo zamocowane w fundamencie betonowym. Maszyna nie powinna być pozbawiona części, uszkodzona lub skorodowana.